top of page
IMG_8716.JPG

Hvordan velge disker?

- Magnus Bogen Brurok

bag.png

Hvor mange trenger du?

Hvor mange disker du trenger i bagen avhenger av ferdighetsnivå, spillestil, vindforhold og banedesign. Det finnes altså ingen fasit, men la oss se generelt på hvilke valg du står ovenfor når du skal velge og prioritere disker.

Først la oss kategorisere ulike typer disker og beskrive hva de brukes mest til.

Først 

Putter

Putting

Korte
driver

Korte
innspill

Midrange

Lange
innspill

Korte
driver

Fairway Driver

Lange
driver

Roller

Lange
innspill

Distance Driver

Maks
distanse

Lange
driver

bottom of page